Klimasats-prosjekt

Anropsstyrte holdeplassanløp

Prosjektnavn: Anropsstyrte holdeplassanløp
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: Finnmark fylkeskommune
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Reisevaner