Klimasats-prosjekt

Areal- og transportstrategi for Mjøsregionen

Prosjektnavn: Areal- og transportstrategi for Mjøsregionen
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Oppland fylkeskommune
Tilskudd: 950 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Arealplanlegging