Klimasats-prosjekt

Avfall fra festivaler og det offentlige rom

Prosjektnavn: Avfall fra festivaler og det offentlige rom
Fylke: Viken (N)
Søker: HALDEN KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Avfall og deponi