Klimasats-prosjekt

Balsfjord – en klimavennlig industrikommune

Prosjektnavn: Balsfjord – en klimavennlig industrikommune
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: Balsfjord kommune, rådmannens stab
Tilskudd: 600 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Arealplanlegging, Sjøtransport