Klimasats-prosjekt

Bærekraftige menyer

Prosjektnavn: Bærekraftige menyer
Fylke: Viken (N)
Søker: Moss kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Mat