Klimasats-prosjekt

Barneskole og flerbrukshall i massivtre

Prosjektnavn: Barneskole og flerbrukshall i massivtre
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Lillehammer kommune
Tilskudd: 5 000 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Bygg