Klimasats-prosjekt

Biogassanlegg i Midt-Gudbrandsdalen

Prosjektnavn: Biogassanlegg i Midt-Gudbrandsdalen
Fylke: Innlandet (N)
Søker: SØR-FRON KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt

Kommunene Ringebu, Sør-Fron, og Nord-Fron samt Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap ville vurdere hvorvidt ett eller flere anlegg for biogass basert på husdyrgjødsel og matavfall er realiserbart i Midt-Gudbrandsdalen.

Kommunene ville finne ut av følgende:

  • Vil et anlegg for utvinning av biogass basert på husdyrgjødsel og våtorganisk avfall være samfunnsøkonomisk realiserbart i Midt-Gudbrandsdalen?
  • Bør det være ett eller flere anlegg?
  • Hva skal man gjøre med eventuelle sluttprodukter fra biogassproduksjonen?
  • Hvordan kan man energieffektivisere transporten til og fra anleggene?
  • Hva vil være netto klimaeffekt av ett eller flere biogassanlegg?

Videre ønsket de å tilbakeføre biorest til gårdsbrukene som raffinert gjødsel og foredle biogassen, slik at den skulle kunne brukes som drivstoff i kommunale transportmidler. Kommunen var opptatt av å følge regjeringens mål om å redusere klimagassen metan fra husdyrgjødsel innen 2020, og dette prosjektet ville kunne bidra til å nå dette målet.

Kostnadene til prosjektet skulle dekke konsulenttjenester.

Resultatet vil bli lagt inn når rapporten fra prosjektet er klar.

Relevante lenker