Klimasats-prosjekt

Byanalyse og utvikling av byvekstavtale for «Innhe

Prosjektnavn: Byanalyse og utvikling av byvekstavtale for «Innhe
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Trøndelag fylkeskommune
Tilskudd: 965 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Transportplanlegging, Reisevaner