Klimasats-prosjekt

Byanalyse og utvikling av byvekstavtale for "Innherredsbyen"

Prosjektnavn: Byanalyse og utvikling av byvekstavtale for "Innherredsbyen"
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Trøndelag fylkeskommune
Tilskudd: 965 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Transportplanlegging, Reisevaner