Klimasats-prosjekt

Bygg i Tre

Prosjektnavn: Bygg i Tre
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: FYRESDAL KOMMUNE
Tilskudd: 275 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Bygg, Nettverk