Klimasats-prosjekt

Edvard Griegsvei omsorgsboliger

Prosjektnavn: Edvard Griegsvei omsorgsboliger
Fylke: Viken (N)
Søker: Oppegård kommune, Eiendom
Tilskudd: 2 000 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass