Klimasats-prosjekt

Eletrisk byferge

Prosjektnavn: Eletrisk byferge
Fylke: Rogaland (N)
Søker: Haugesund kommune
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Forprosjekt, Sjøtransport, Utslippsfri kollektivtransport