Klimasats-prosjekt

Elektrisk renovasjonskjøretøy

Prosjektnavn: Elektrisk renovasjonskjøretøy
Fylke: Agder (N)
Søker: Kristiansand kommune
Tilskudd: 2 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Maskiner og kjøretøy