Klimasats-prosjekt

Etablering av ladestasjoner og ny el-bil

Prosjektnavn: Etablering av ladestasjoner og ny el-bil
Fylke: Viken (N)
Søker: Gjerdrum kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Lade tjenestebiler