Klimasats-prosjekt

Etablering av ladestasjoner og ny elbil

Prosjektnavn: Etablering av ladestasjoner og ny elbil
Fylke: Viken (N)
Søker: Gjerdrum kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Lade tjenestebiler