Klimasats-prosjekt

Flesberg svømmehall

Prosjektnavn: Flesberg svømmehall
Fylke: Viken (N)
Søker: Flesberg kommune
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt