Klimasats-prosjekt

Forprosjekt Skolevegen Brumunddal

Prosjektnavn: Forprosjekt Skolevegen Brumunddal
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Ringsaker kommune
Tilskudd: 75 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Arealplanlegging