Klimasats-prosjekt

Forprosjekt skolevegen Brumunddal

Prosjektnavn: Forprosjekt skolevegen Brumunddal
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Ringsaker kommune
Tilskudd: 75 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Arealplanlegging