Klimasats-prosjekt

Fossilfrie tunge kjøretøy i Trondheim kommune

Prosjektnavn: Fossilfrie tunge kjøretøy i Trondheim kommune
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE, MILJØENHETEN
Tilskudd: 2 628 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Biogass, Energistasjon, Maskiner og kjøretøy