Klimasats-prosjekt

Fylkeskommunalt Hydrogennettverk

Prosjektnavn: Fylkeskommunalt Hydrogennettverk
Fylke: Vestland (N)
Søker: Sogn og Fjordane fylkeskommune
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Nettverk