Klimasats-prosjekt

Gålåsholmen - utnyttelse av deponigass

Prosjektnavn: Gålåsholmen - utnyttelse av deponigass
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Hamar kommune
Tilskudd: 1 178 888
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Avfall og deponi