Klimasats-prosjekt

Garderveien – fra bilvei til sentrumsgate

Prosjektnavn: Garderveien – fra bilvei til sentrumsgate
Fylke: Viken (N)
Søker: VESTBY KOMMUNE
Tilskudd: 2 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Arealplanlegging