Klimasats-prosjekt

Granåsen som nullutslippsområde

Prosjektnavn: Granåsen som nullutslippsområde
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Trondheim kommune, Miljøenheten
Tilskudd: 450 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Arealplanlegging