Klimasats-prosjekt

Heggvin - utnyttelse av deponigass

Prosjektnavn: Heggvin - utnyttelse av deponigass
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Hamar kommune
Tilskudd: 3 097 238
Status: Avlyst
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Avfall og deponi