Klimasats-prosjekt

INTERKOMMUNAL PLAN FOR KLIMAOMSTILLING I SUNNFJORD

Prosjektnavn: INTERKOMMUNAL PLAN FOR KLIMAOMSTILLING I SUNNFJORD
Fylke: Vestland (N)
Søker: Jølster kommune
Tilskudd: 125 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Nettverk