Klimasats-prosjekt

Kartlegging av biogasspotensialet i Alta

Prosjektnavn: Kartlegging av biogasspotensialet i Alta
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: ALTA KOMMUNE
Tilskudd: 155 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt

Alta kommune ville utrede mulig produksjon av biogass fra:

  • husholdningsavfall
  • husdyrgjødsel
  • slam og dødfisk fra oppdrettsnæringen

Kommunen kom frem til at det er grunnlag for biogassproduksjon i Alta fordi det er mye husdyrgjødsel som kan gi en høy biogassproduksjon og store jordbruksarealer egnet for spredning av biorest. Husdyrgjødsel og matavfall fra husholdninger regnes som egnede råstoffer. Slam og dødfisk fra oppdrettsnæringen er derimot ikke aktuelt i dag, blant annet på grunn av fraktkostnader og nye forskrifter for bruk av biorest som gjødsel.

Forprosjektet konkluderer med at det kun er det lokale avfallsselskapet VEFAS i Alta som er egnet lokalitet for biogassanlegget.

De ser for seg at biogassen kan brukes som drivstoff i lokale busser og tjenestekjøretøyene til avfallsselskapene.

Kostnadene til prosjektet dekket konsulenttjenester.

Relevante lenker