Klimasats-prosjekt

KI(c)K – Klimavennlige Innlandskommuner - tilleggs

Prosjektnavn: KI(c)K – Klimavennlige Innlandskommuner - tilleggs
Fylke: Innlandet (N)
Søker: Opplandfylkeskommune
Tilskudd: 125 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Nettverk