Klimasats-prosjekt

Klimanettverk for Telemark

Prosjektnavn: Klimanettverk for Telemark
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: Telemark fylkeskommune
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet