Klimasats-prosjekt

Klimanøytral avfallstransport i Oslo

Prosjektnavn: Klimanøytral avfallstransport i Oslo
Fylke: Oslo (N)
Søker: OSLO KOMMUNE ENERGIGJENVINNINGSETATEN
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Forprosjekt, Anskaffelser, Maskiner og kjøretøy