Klimasats-prosjekt

Klimapartnere – utrulling til fleire fylke

Prosjektnavn: Klimapartnere – utrulling til fleire fylke
Fylke: Vestland (N)
Søker: Hordaland fylkeskommune
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet