Klimasats-prosjekt

Klimapartnere – utrulling til fleire fylke

Prosjektnavn: Klimapartnere – utrulling til fleire fylke
Fylke: Vestland (N)
Søker: Hordaland fylkeskommune
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Samarbeid med næringslivet

Prosjektet har bidratt til å utvide Klimapartner-nettverket med flere fylker. 

Klimapartnere

Klimapartnere er et nettverk for private og offentlige virksomheter. Deltakerne samarbeider om klimatiltak, lager klimaregnskap og forplikter seg til å bli miljøsertifiserte.

Relevante lenker