Klimasats-prosjekt

Klimavennlig boligfelt

Prosjektnavn: Klimavennlig boligfelt
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: Alta kommune
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Arealplanlegging