Klimasats-prosjekt

Klimavennlig bylogistikk i Drammen – forprosjekt

Prosjektnavn: Klimavennlig bylogistikk i Drammen – forprosjekt
Fylke: Viken (N)
Søker: Drammen kommune
Tilskudd: 240 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Forprosjekt, Transportplanlegging