Klimasats-prosjekt

Klimavennlig planlegging av kommunale bygg

Prosjektnavn: Klimavennlig planlegging av kommunale bygg
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: Alta kommune
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Bygg