Klimasats-prosjekt

Klimavennlig transport - elsykkel til ansatte.

Prosjektnavn: Klimavennlig transport - elsykkel til ansatte.
Fylke: Agder (N)
Søker: Arendal kommune
Tilskudd: 184 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel