Klimasats-prosjekt

Knutepunkt - framtidsrettet innovativ persontransp

Prosjektnavn: Knutepunkt - framtidsrettet innovativ persontransp
Fylke: Vestfold og Telemark (N)
Søker: Vestfold fylkeskommune
Tilskudd: 120 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Reisevaner