Klimasats-prosjekt

Kommunene i Nord-Trøndelag skal bidra til at Norge

Prosjektnavn: Kommunene i Nord-Trøndelag skal bidra til at Norge
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Trøndelag fylkeskommune
Tilskudd: 525 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Nettverk