Klimasats-prosjekt

Kortreist overskotsmasse blir veg for utsleppsfrie

Prosjektnavn: Kortreist overskotsmasse blir veg for utsleppsfrie
Fylke: Vestland (N)
Søker: Luster kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Avfall og deponi