Klimasats-prosjekt

Ladepunkter for el-biler - Buskerud fylkeskommune

Prosjektnavn: Ladepunkter for el-biler - Buskerud fylkeskommune
Fylke: Viken (N)
Søker: Buskerud fylkeskommune
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Lade annet, Reisevaner