Klimasats-prosjekt

Ladepunkter til tjenestebiler i Lindesnes kommune

Prosjektnavn: Ladepunkter til tjenestebiler i Lindesnes kommune
Fylke: Agder
Søker: Lindesnes kommune
Tilskudd: 163 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Lade tjenestebiler