Klimasats-prosjekt

Ladestasjoner for elbiler-formålsbygg/tjenestested

Prosjektnavn: Ladestasjoner for elbiler-formålsbygg/tjenestested
Fylke: Vestfold og Telemark
Søker: Sande kommune
Tilskudd: 100 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Lade tjenestebiler