Klimasats-prosjekt

Lån en elsykkel – tilbud til alle i Arendal

Prosjektnavn: Lån en elsykkel – tilbud til alle i Arendal
Fylke: Agder (N)
Søker: Arendal kommune
Tilskudd: 152 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel

Hensikten med prosjektet "Lån en elsykkel" var å synliggjøre utslippsfrie transportløsninger gjennom å la folk få prøvekjøre elsykkel. Ved å la folk teste elsykkel på egen reisevei og dermed ha et bedre utgangspunkt til å endre reisevaner, ønsket kommunen å promotere sykkel som fremkomstmiddel. Sykkelbutikkene i Arendal stilte elsykler og transportsykler til disposisjon for utlån uten kjøpsforpliktelse.

Resultater og erfaringer

  • Antall utlån: 2018 ca. 100 utlån fordelt på to sykkelbutikker. I tillegg utlån av vanlige sykler, 2019 ca. 70 utlån fordelt på de to sykkelbutikkene. De fleste utlån ender med kjøp av elsykkel.
  • Arrangert Elsykkeldag på Sørlandets Kunnskapshavn. Ca. 50 bedrifter invitert med sine ansatte. Sykkelbutikkene samarbeidet om arrangementet. Tilbød enkel sykkelreparasjon og test av ulike typer elsykler. Ca. 70 personer besøkte standen, og ca. 20 personer fikk enkel reparasjon.
  • Tilbudet har blitt godt tatt imot og kommunen opplever at interessen for elsykler har økt.
  • Kommunen ser også at stadig flere bytter ut bil nummer to med elsykkel.
  • Det ble identifisert en liste med suksesskriterier som gjorde prosjektet gjennomførbart for kommunen. Disse var politisk forankring, tilgang på ressurser, gode samarbeidspartnere, avklaring av forventninger, fordeling av oppgaver, og bruk av sosiale medier til kommunikasjon og informasjon.

Relevante lenker