Klimasats-prosjekt

Lån en elsykkel - tilbud til alle i Arendal. REVID

Prosjektnavn: Lån en elsykkel - tilbud til alle i Arendal. REVID
Fylke: Agder
Søker: Arendal kommune
Tilskudd: 152 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel