Klimasats-prosjekt

Lokalsenter- og knutepunktutvikling

Prosjektnavn: Lokalsenter- og knutepunktutvikling
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE, MILJØENHETEN
Tilskudd: 750 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Arealplanlegging