Klimasats-prosjekt

"Miljøgate" - Sivert Nilsens gate og ny busstrasse

Prosjektnavn: "Miljøgate" - Sivert Nilsens gate og ny busstrasse
Fylke: Nordland (N)
Søker: Teknisk drift, Vågan kommune
Tilskudd: 330 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Sykkel