Klimasats-prosjekt

Mobilitetstiltak i Alta for redusert bilbruk

Prosjektnavn: Mobilitetstiltak i Alta for redusert bilbruk
Fylke: Troms og Finnmark (N)
Søker: Alta kommune
Tilskudd: 126 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Elsykkel, Sykkel