Klimasats-prosjekt

Mobilpunkter på Møhlenpris

Prosjektnavn: Mobilpunkter på Møhlenpris
Fylke: Vestland (N)
Søker: Bergen kommune - Bymiljøetaten
Tilskudd: 1 500 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Lade annet, Reisevaner