Klimasats-prosjekt

Mottak av biorest frå biogassanlegg

Prosjektnavn: Mottak av biorest frå biogassanlegg
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: Ørsta kommune
Tilskudd: 500 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Biogass, Landbruk og skog