Klimasats-prosjekt

Nettverk for bærekraftig bygg i Trøndelag

Prosjektnavn: Nettverk for bærekraftig bygg i Trøndelag
Fylke: Trøndelag (N)
Søker: Sør-Trøndelag fylkeskommune
Tilskudd: 175 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Nettverk