Klimasats-prosjekt

Nettverk for innovative og aktive klimakommuner

Prosjektnavn: Nettverk for innovative og aktive klimakommuner
Fylke: Viken (N)
Søker: Skedsmo kommune
Tilskudd: 25 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Nettverk