Klimasats-prosjekt

Nullutslippsbetong - piloter og marked

Prosjektnavn: Nullutslippsbetong - piloter og marked
Fylke: Oslo (N)
Søker: FutureBuilt
Tilskudd: 3 050 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Bygg