Klimasats-prosjekt

Nullutslippsbetong – piloter og marked

Prosjektnavn: Nullutslippsbetong – piloter og marked
Fylke: Oslo (N)
Søker: FUTUREBUILT
Tilskudd: 3 050 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Bygg

Futurebuilt har gjennomført flere pilotbygg med tilnærmet nullutslippsbetong, kjent som ekstremlavkarbonbetong. Ekstremlavkarbonbetong har et 35% lavere klimagassutslipp enn lavkarbonbetong klasse A, og hele 60% lavere utslipp enn standard betong. 

Resultater

  • Ekstremlavkarbonbetong har blitt testet i flere prosjekter uten betydelige merkostnader og med gode resultater.
  • Det er mulig å redusere klimagassutslipp fra betongbruk med 50–70% sammenliknet med typiske byggeprosjekter.

FutureBuilt

FutureBuilt er et forbildeprogram fra Oslo, Asker, Bærum og Drammen kommuner rettet mot byggesektoren med en visjon om å realisere klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. Prosjektene skal bidra til klimavennlige bygg med konkrete klimatiltak, men også til utvikling av metodikk og verktøy med stor overføringsverdi.

Relevante lenker