Klimasats-prosjekt

Ny Alversund skule med fokus på klima

Prosjektnavn: Ny Alversund skule med fokus på klima
Fylke: Vestland (N)
Søker: LINDÅS KOMMUNE
Tilskudd: 3 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Bygg

Alver (tidligere Lindås) kommune skal bygge ny skole og flerbrukshall og skal benytte klimavennlige materialer og løsninger. 

Sammenliknet med referansebygg ligger prosjektet an til å redusere klimagassutslippene med 24% (se klimagassberegninger under). Den største andelen av reduksjonen kommer fra bruk av tre og lavkarbonbetong.

Relevante lenker