Klimasats-prosjekt

Ny Alversund skule med fokus på klima

Prosjektnavn: Ny Alversund skule med fokus på klima
Fylke: Vestland (N)
Søker: Lindås kommune
Tilskudd: 3 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Bygg