Klimasats-prosjekt

Nye Ulstein Kyrkje

Prosjektnavn: Nye Ulstein Kyrkje
Fylke: Møre og Romsdal (N)
Søker: Ulstein kommune
Tilskudd: 3 000 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Bygg