Klimasats-prosjekt

Øke produksjon og effektivisering av biogass

Prosjektnavn: Øke produksjon og effektivisering av biogass
Fylke: Viken (N)
Søker: ÅS KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Biogass, Forprosjekt

Ås ønsket å utrede mulighetene for å øke dagens produksjon av biogass ved Søndre Follo Renseanlegg (SFR) i kommunen i samarbeid med NMBU.

Renseanlegget produserer årlig 800 000 m³ biogass. Omtrent 50 prosent av dette går til produksjon av hetvann og damp som benyttes på eget anlegg. De resterende 50 prosent fakles i dag.

Resultater:

  • Tester viser at mulighetene for å benytte en plug flow-reaktor til utråtning av slam fra renseanlegg er meget gode.
  • Virkelighetsstudien i testperioden viser at gassproduksjonen er betydelig høyere enn i en tradisjonell råtnetank.
  • Som en synergieffekt ser man også at biorest er lavere. Det betyr mindre utråtnet slam til deponi og dermed mindre transport med tilsvarende reduserte transportkostnader og utslipp.

Hovedfunn:

  • 68 prosent større gassproduksjon per år ved bruk av Antec-reaktorer sammenliknet med dagens produksjon ved renseanlegget.