Klimasats-prosjekt

Omsorgsboliger med utstrakt bruk av tre

Prosjektnavn: Omsorgsboliger med utstrakt bruk av tre
Fylke: Viken (N)
Søker: Asker kommune
Tilskudd: 1 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Bygg