Klimasats-prosjekt

Omsorgsboliger med utstrakt bruk av tre

Prosjektnavn: Omsorgsboliger med utstrakt bruk av tre
Fylke: Viken (N)
Søker: ASKER KOMMUNE
Tilskudd: 1 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Type tiltak: Bygg

Asker kommune bygger nye omsorgsboliger med utstrakt og innovativ bruk av trebaserte løsninger, som massivtre i konstruksjonen og innblåst trefiberisolasjon.

FutureBuilt

Kommunen er partner i FutureBuilt og omsorgsboligene skal gjennomføres som et forbildeprosjekt med en målsetning om å halvere klimagassutslipp fra energi, transport og materialbruk.

Relevante lenker